Where

Bp. Bernard Bogedaina 5
Wroclaw
50-514

View Larger Map

TOWARZYSTWO POMOCY

Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta powstało przy Zarządzie Głównym 30 maja 1983 roku, odciążając Zarząd od opieki nad Schroniskiem przy ul. Lotniczej oraz w późniejszym terminie od spraw związanych z prowadzeniem Schroniska w Szczodrem nieopodal Wrocławia. Do roku 1988 w Kole Wrocławskim realizował swoją misję wśród osób bezdomnych brat Jerzy Marszałkowicz, którego można traktować jako Ojca duchowego Towarzystwa.